Kontakt: Detičky
Adresa: Romanova 44
85102 Petržalka
Bratislava


e-mail: deticky@detickysk.sk
tel: +421 904 507 056

Prevádzkovateľom predajne DETIČKY je spoločnosť E plus J, s.r.o., zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,oddiel: sro, vložka č. 56538/B

design by Jpop Squarpatich